การสั่งซื้อสินค้า

  • หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะจัดเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าภายใน 3 วัน
  • คำหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ทางร้านส่งรายละเอียดการสั่งซื้อไปยัง email ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางร้าน

การจัดส่งสินค้า

  • รายการที่แจ้งชำระเงินก่อนเวลา 12:00น. จะทำการจัดส่งในวันทำการเดียวกัน รายการที่แจ้งชำระเงินหลัง 12:00น. จะจัดส่งในวันทำการถัดไป โดยจะทำการจัดส่งทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
  • เมื่อแจ้งชำระเงินครบถ้วน ทางร้านจะยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมไปยัง email ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางร้าน โดยลูกค้าจะสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ในวันถัดไป
  • ทางร้านจะจัดส่งสินค้าพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินไปพร้อมกับสินค้า
  • ระยะเวลาจัดส่งสินค้าถึงมือคุณไม่เกิน 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพ และ 3-5 วันทำการในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

การยกเลิกการสั่งซื้อ

  • ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทำการชำระเงิน โดยยกเลิกผ่านทางเวปไซต์
  • หากชำระเงินแล้ว หรือสินค้าถูกส่งออกแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้